Uuden yrityksen arvot

Blogi _ Perustajilta
Antti Kastén
Let's do it!

Viime viikonloppuna järjestimme Strixin johtoryhmän ensimmäisen kokouksen, jossa tavoitteenamme oli määritellä yrityksen tahtotila, strategia ja arvot. Uutena yrityksenä halusimme luoda arvot, jotka kuvastaisivat mahdollisimman tarkasti perustajiemme ajatuksia, arvomaailmaa ja asennetta.

Viikonloppuun mahtui tietysti muutakin, kuten palveluprosessien määrittelyä, tulevien tuotteiden visiointia ja arjen konkreettisten toimintojen työstämistä, mutta tässä kirjoituksessa pureudun tarkemmin Strixin arvomaailmaan.

Ovatko arvot yrityksen DNA?

Sanotaan, että arvot ovat yrityksen selkäranka. Niiden pitäisi ohjata yrityksen päivittäistä toimintaa ja valintoja päätöksenteosta aina yksittäisiin toimenpiteisiin. Parhaimmillaan vahvat ja hyvin jokaisella yrityksen tasolla omaksutut arvot vahvistavat myös yrityskulttuuria, jolla on vaikutusta yrityksen menestykseen. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta haaste tulee yleensä siinä, miten nettisivuille ja virallisiin dokumentteihin kirjatut arvot saadaan jalkautettua arjen tekoihin.

Olen urani aikana nähnyt monenlaisia arvoja ja näin jälkikäteen mietittynä vain harvat ovat jääneet mieleen. Kyse ei ole siitä, että arvot olisivat olleet huonoja tai jotenkin vaikeita sisäistää. Ne ovat vain olleet hyvin geneerisiä ja kuvasivat enemmänkin yrityksen toivetilaa todellisuuden sijaan.

Aihetta on luonnollisesti tutkittu ja mm. vuonna 2016 Vaasan yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin seuraavaa: ”työntekijöiden keskuudessa 83 prosenttia arvoista jäi tuntemattomiksi henkilökunnalle,  toimihenkilöiden keskuudessa 74 prosenttia ja esimiesten keskuudessa 64 prosenttia. Noin puolet arvoista jäi tuntemattomaksi myös korkeimman johdon kohdalla.” (lue tutkimuksesta tarkemmin tästä tai tästä)

Tulos on mielestäni hälyttävä ja sai meidät Strixilläkin pureutumaan arvomäärittelyyn suurella sydämellä.

Luovasta hulluudesta huolenpitoon

Aloitimme arvopainimme pyörittelemällä erilaisia avainsanoja ja ajatuksia minkälaisessa työpaikassa itse haluaisimme työskennellä sekä kuinka arvot olisivat helpoiten ymmärrettävissä päivittäisessä arjessa. Listaa työstämällä päädyimme luomaan kolme arvoa Stixille – koska kolme on maaginen luku. Alla siis Strixin uunituoreet arvot jokaisen luettavaksi. Mitä mieltä sinä, arvon lukija, olet arvoistamme?

Strix-arvojen suunnittelu

  1. Luova hulluus
  2. Odotusten ylittäminen
  3. Pidetään huolta

Seuraavaksi haluamme selvittää, mitä mieltä koko Strixin joukkue arvoistamme on, sillä uskomme että arvot ovat hyödyttömiä, jos koko yritys ei seiso niiden takana. Siksi haluamme käydä avointa keskustelua arvojen merkityksestä ja ylipäänsä niiden mielekkyydestä kunkin joukkeen jäsenemme kanssa. Tämä toteutuu jo ensi viikonloppuna, kun järjestämme uuden yrityksemme kick-off-tapahtuman kesäisessä Savonlinnassa. Nähtäväksi jää siis ovatko yllä listatut arvot vain työversio vai jäävätkö ne elämään, muovaten kulttuurillemme vahvan pohjan.

Mutta tästä lisää ensi viikonlopun jälkeen, kun raportoimme kick-off-tapahtumamme tunnelmia.

P.S. Voit tutustua tämän reissun ja ydintiimin tunnelmiin myös kulissien takaa tämän blogipostauksen kautta.

Kirjoittaja

Antti Kastén

Partner, Innovaatiojohtaja, hallituksen puheenjohtaja

Yhtenä perustajista Antti on Strixin oma Pelle Peloton. Hän toimii innovaattorina ja laadunvarmistajana työryhmän mukana.