Tarve

Uusi matkailualan liiketoiminta tarvitsi verkkosivut, jotta päästään aloittamaan veneretkien myyminen. Myös sisällön tuottamisessa tarvittiin lisäkäsiä, jotta palvelupaketeista saadaan sekä informatiiviset että houkuttelevat.

Yhtenä suurimpana toiveena verkkosivujen suhteen oli tiedustelulomake, joka antaa tarvittavat tiedot varauksen tekemiseen. Näin vältytään ylimääräiseltä sähköpostiviestittelyltä sekä puhelinsoitoilta.

Koska liiketoimintaa vasta aloitettiin, ei yrityksellä ollut vielä logoa tai muutakaan graafista ilmettä.

Verkkosivut

01.

Logo ja visuaalinen ilme

Koska liiketoiminta toimii Saimaan vesistöalueella, haluttiin ilmeessä tuoda esille vesiteemaa. Logosta toivottiin yksinkertaista ja kevyttä. Suunnittelimme logoon muotoja, jotka kuvaa Saimaan aaltoja. Sävynä käytettiin hyödynnettiin harmaasävyjen lisäksi turkoosia, joka istuu Saimaa-teemaan hyvin.

Logosta saatiin yksinkertainen, mutta kuitenkin ammattimaisen mielikuvan välittävän sekä Saimaa-tunnelmaa välittävän.

Wind of Saimaa logoesittely
Wind of Saimaa logo

02.

Verkkosivut

Kun asiakas oli tyytyväinen graafiseen ilmeeseen, aloitettiin luonnostelemaan verkkosivua. Kuten logosta ja ilmeestä – myös verkkosivustosta haluttiin tukemaan Saimaa-teemaa. Ulkoasu ja asettelu suunniteltiin siten, että se kuvastaa liiketoiminnan palveluita: luotettavaa ja ammattimainen.

Koska asiakkaalla on kokemusta WordPress-sivustojen käytöstä, päädyttiin kyseiseen julkaisualustaan. Verkkosivuille rakennettiin helposti ylläpidettävät ja päivitettävät palvelupaketit sekä oma sivupohja niille. Sisältötiimimme kirjoitti samaan aikaan sisältöjä palvelukuvauksille, jotka herättävät lukijan mielenkiinnon veneretkiä kohtaan.

Yhteydenottolomake toteutettiin kuten asiakas oli toivonut. Lomakkeen avulla yrittäjä saa asiakkaalta tarpeelliset tiedot, jonka perusteella hän pystyy tekemään varauksen.

Verkkosivut, lomake

Kustomoitu tiedustelulomake

Etusivulla sekä palvelupakettien sivuilla lomakkeet, joiden avulla tiedustelu on helppoa.

Verkkosivut, palveluiden esittely

Palvelut yhdessä näkymässä

Veneretkien paketit tuotiin esille helpolla näkymällä. Asiakas näkee selkeästi, mitä veneretkeilyn mahdollisuuksia on.

Verkkosivut, palveluiden sivupohja

Palveluiden sivupohja

Veneretkien paketteja varten luotiin sivupohja, josta löytyy kattavasti tietoa ja joita on helppo ylläpitää.

Verkkosivut, yhteydenottolomake

Retkien tiedustelu

Tiedustelulomake tehtiin niin kattavaksi, jotta lomakkeen täytön perusteella pystytään tekemään varaus.

Sivustosta tuli juuri sitä mitä haettiin: hienot, modernit ja myyvät sivut. Arvostan myös sitä, että strixiläiset kävivät itse venesafarilla ja ottivat kuvia, joita hyödynnettiin sivustolla. Samalla he saivat todellisen käsityksen palvelusta.

Eero Tiainen

Yrittäjä, Wind of Saimaa