Tarve

Asiakkaalla ei ollut verkkosivuja, eikä muutenkaan näkyvyyttä digitaalisissa kanavissa. MH-Rakenne tarvitsi ensisijaisesti yritykselle ja palveluilleen verkkonäkyvyyttä. Strix Marketing lähti yhdessä asiakkaan kanssa kehittämään verkkosivuja, joiden avulla asiakas halusi tavoittaa paremmin kotitalousasiakkaita, eli kuluttajia.

Mitä tehtiin

Strix Marketing suunnitteli ja toteutti verkkosivut ja sisällöt. Ulkoasu tehtiin asiakkaan toiveiden pohjalta ja kävijöille haluttiin luoda helppo tapa tehdä tarjouspyyntö, jota varten luotiin lomake. Sivusto haluttiin mahdollisimman korkeille hakutuloksille, joten sisällöt toteutettiin noudattamaan hakukoneoptimoinnin hyviä käytänteitä. Lisäksi tehtiin palvelukuvauksien jäsentelyä.

MH-Rakenne verkkosivut

Toteutus

Verkkosivujen julkaisualustana käytettiin WordPressiä. Verkkosivuista rakennettiin mahdollisimman helposti muokattavat ja ylläpidettävät. WordPressillä yrittäjän on helppo ylläpitää sivustoa ja muokata sisältöjä. Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota sivuston toimivuuteen mobiilissa sekä nopeisiin latautumisaikoihin.

Nyt yrityksellä on nykyaikaiset ja hakukoneoptimoidut verkkosivut. Uuden verkkosivuston sekä sen sisältöjen hakukoneoptimoinnin myötä sivustolle on ohjautunut runsaasti liikennettä, jonka myötä asiakasvirta on kasvanut myös. Yrityksen verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti niiden julkaisusta lähtien.