Sisältömarkkinointi Sisällöntuotanto

Haluatko kasvattaa ja kehittää organisaatiotanne tarjoamalla asiakkaillenne kiinnostavia sisältöjä? Nykypäivän asiakas etsii aktiivisesti tietoa eri kanavista ja pyrkii luomaan kattavan kuvan informatiivisten ja kiinnostavien sisältöjen perusteella ennen ostopäätöstään - vaikuttavat sisällöt vahvistavat ostopäätöstä.

Onko organisaationne kyvykäs tuottamaan tarvittavia sisältöjä?

Tarjoamme apua sisältöstrategian luomisesta ja suunnittelusta aina valmiin sisällön kirjoittamiseen ja julkaisuun. Lisäksi autamme organisaatiotanne hyödyntämään moderneja markkinoinnin työkaluja ja kanavia sisältöjen jakeluun ja analysointiin.

Sisällöntuottajamme ovat kokeneita ammattilaisia. Tiimimme koostuu taitavista kirjoittajista, intohimoisista tarinankertojista, diginatiiveista markkinoinnin ammattilaisista ja laajasta kumppaniverkostosta, joista saamme kasattua jokaiselle asiakkaalle optimaalisimman ryhmän osaajia.

Autamme organisaatiotanne näkymään ja löytymään laadukkailla sisällöillä. Tuotamme tehokkaasti organisaationne palveluihin ja tuotteisiin soveltuvia sisältöjä, jotka ohjaavat potentiaalista asiakasta toivottuun suuntaan. Blogit ja artikkelit sekä asiakasreferenssit ovat parhaimmillaan pitkän elinkaaren sisältöjä, joita voidaan parhaimmillaan hyödyntää useita vuosia.

Sisällöntuottajamme voivat toimia haamukirjoittajina, sisällön sparraajina, ideoijina tai neuvonantajina, riippuen minkälaisia sisällöntuotantotarpeita organisaatiollanne on. Pystymme myös tarjoamaan tuottamanne tekstin editointia ja laadukasta kielihuoltoa toivotulla viestinnän äänellä toteutettuna.

 • Blogit
 • Artikkelit
 • Asiakasreferenssit
 • Somemarkkinointi
 • Ladattavat oppaat
 • Printtimedia
 • Uutiskirjeet
 • Tiedotteet
 • PowerPoint -presentaatiot
 • Muut presentaatiot
 • Verkkosivujen ja -kauppojen tekstisisällöt
 • Kielenhuoltopalvelut

Blogit & artikkelit

Blogit ja artikkelit ovat tehokkaita keinoja kasvattaa orgaanista näkyvyyttä, mutta niitä voidaan hyödyntää strategisesti myös maksettuun näkyvyyteen. Blogien ja artikkelien avulla kerrotaan yrityksenne tuotteista ja palveluista pintaa syvemmälle, tai niissä voidaan ottaa ajatusjohtajan roolia.

Blogitekstissä voidaan viestiä keveämmällä otteella, mutta kuitenkin asiapitoisesti. Artikkelissa hyödynnetään eri lähteitä, jossa asiatyylinen kirjoitus kertoo tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuvia asioita.

Kiinnostavalla, rohkealla ja hyödyllisellä tekstisisällöllä yritys erottuu edukseen. Blogit ja artikkelit tuottavat itsensä moninkertaisesti takaisin, kun sisältöstrategia ja systemaattisuus ovat kunnossa − tavoitteita unohtamatta. Loppujen lopuksi kaikella on tarkoitus tavoitella myyntiä, joten huolehdi, ettei blogien ja artikkelien kirjoittajat heitä aikaa ja rahaa taivaan tuuliin. Käytä sisältöjä, jaa niitä ja rakenna niiden ympärille suunnitelma tavoitteeseen tähtäävästi. Taitavat kirjoittajat tukevat suunnitelmaa ja hallitsevat oikeisiin paikkoihin sijoittamalla toimitaan kehottavat käskyt, call to action.

Tiimistämme löytyy blogien ja artikkeleiden ammattilaisia, jotka kirjoittivat kohdeyleisöään kiinnostavaa ja puhuttelevaa sisältöä jo silloin, kun ensimmäiset yritykset alkoivat havahtua blogien suosioon. He tekivät blogeilla rahaa, joten valjasta heidän osaamisensa yrityksesi hyödyksi.

Asiakasreferenssit

Asiakasreferenssit ja asiakastarinat parantavat yrityksen uskottavuutta ja luotettavuutta. Sillä on suurempi merkitys, mitä muut sanovat yrityksestänne kuin mitä itse kerrotte siitä.

Laadukas asiakasreferenssi kertoo potentiaaliselle asiakkaalle olennaisimmat seikat toisen asiakkaan kokemuksien kautta. Jokainen asiakas haluaa tietää, onko yritys sitä, mitä sanovat olevan, miten tuote ja palvelu toimivat, ja ennen kaikkea, mitä hyötyjä asiakas on saanut yrityksestänne.

Olemme kokeneita asiakasreferenssien ja asiakastarinoiden kertojia. Löydämme kiinnostavimmat ja olennaisimmat hyödyt, joista viestiä asiakasreferenssin muodossa tuleville asiakkaillesi. Kerromme kokemuksista kohderyhmällesi osuvalla äänellä ja viestillä niin teksti- kuin videomuodossa.

Somemarkkinointi

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Se ei ole hetkellinen trendi, joka hiipuu pian pois. Päinvastoin, sillä sosiaalisen median kanavien määrä kasvaa kaiken aikaa.

Jos yrityksenne ei ole yhdessäkään somekanavassa, on valitettava fakta, että sitä ei ole olemassa lukuisille potentiaalisille asiakkaille. Some on monille yrityksille merkittävä kanava uusasiakashankinnassa ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa olemiseen. Some mahdollistaa maksuttoman ja maksullisen markkinoinnin.

Jos sosiaalinen media ei ole yrityksessänne ottanut tuulta siipiensä alle toivotunlaisesti, ota vastaan apumme. Hallitsemme niin orgaanisen kuin maksetun näkyvyyden. Rakennamme somekampanjoita halutulle kohderyhmälle ja tuotamme sisältöjä, joilla saadaan maksutonta näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa.

Tiimistämme löytyy somettamisen ammattilaisia, jotka ovat kokeneita toimijoita monikanavaisessa someviestinnässä niin kuluttaja-asiakkaille kuin yritysasiakkaille toimialariippumattomasti. Asiantuntijamme tuntevan sosiaalisen median lainalaisuudet ja tunnistavat signaalit nousevista ja laskevista trendeistä erilaisissa kohderyhmissä.

Ladattavat oppaat/eKirjat

Ladattavat oppaat ovat tehokas keino liidien keräämiseen sellaisilta kävijöiltä, jotka eivät muuten olisi halukkaita antamaan yhteystietojaan. Tavallaan yritys ostaa oppaan lataajan yhteystiedot ja antaa vastineeksi opettavaista ja henkilöä hyödyttävää materiaalia.

Me voimme auttaa tarjoamaan uniikkia sisältöä, joka on hyödyllinen potentiaaliselle asiakkaallesi. Syvällisen ymmärryksemme ja asiakaslähtöisen ajattelumallimme avulla tuotamme yrityksenne liidien keräämiseen tehokkaan työvälineen, joka kasvattaa asiakkaiden positiivisia mielikuvia yrityksestänne. Ladattavien oppaiden avulla tuotte esiin osaamistanne, tuotteitanne/palveluanne ja kehitätte brändiänne positiivisesti ihmisten mielikuvissa sekä samalla keräätte tietoa teistä kiinnostuneista asiakkaista.

Mikään aihe tai toimiala ei ole meille mahdoton, sillä tiimistämme ja kumppaniverkostostamme löytyy monen alan osaajia ja yhteistyöllä hoituu vaativankin aiheen oppaat liidien keruuseen.

Printtimedia

Printtimedia ei ole kuollut, vaikka niin toisinaan kuulee sanottavan. Perinteikkäissä yrityksissä asiakaslehti on merkittävän tärkeä markkinointikeino asiakkuudenhoidossa. Uusasiakashankinnassa paperisella esitteellä on helpompi toimia henkilökohtaisessa myyntityössä.

Haluatko erottua ja tarjota asiakkuuksien hoitoon ja uusasiakashankintaan perinteistä printtiä? Tiimistämme löytyy osaajat tekstintuotannosta graafisiin toteutuksiin sekä taittoon.

Uutiskirjeet

Hyödyllisellä ja asiakasta kiinnostavalla uutiskirjeen sisällöllä sähköpostimarkkinointia ei koeta spämmiksi. Parhaimmillaan uutiskirjeen saaja kokee sähköpostimarkkinoinnin itselleen hyödylliseksi.

Uutiskirjeiden perimmäinen tarkoitus on houkutella asiakas ostoksille tai niillä tavoitellaan asiakassuhdetta, mutta uutiskirjeitä voidaan hyödyntää asiakkuussuhteen ylläpidossa sekä lyhentämään aikaa edellisen ja uuden konversion välissä.

Tavoitteellinen ja tuloksellinen uutiskirjekampanja tai pitkäaikainen asiakassuhteen ylläpito, oli yrityksenne tarpeet mitkä hyvänsä, toteutamme tuloksellista uutiskirjemarkkinointia.

Tiedotteet

Tärkeä nimitys tai yrityskauppa, josta haluatte viestiä ymmärrettävästi, ytimekkäästi ja yrityksenne äänellä. Oli tiedotteen kohderyhmänä media, yritykset tai kuluttajat, tuotamme iskevällä otsikolla suoraan uutiskärkeen menevän tiedotteen, jossa sitaatit herättävät lukijan kiinnostuksen sekä jättävät muistijäljen.

Tiimimme kirjoittaa yrityksellenne korkealaatuisen ja informatiivisen tiedotteen haluamanne tiedon välittämiseen.

Presentaatiot

Yrityksen henkilöstöpäivien presentaatio tai virallinen esiintyminen ulkomailla konferenssissa, anna meidän toteuttaa PowerPoint-esitysmateriaali tukemaan tärkeää viestiänne.

Hyvä visuaalinen toteutus yhdessä avainsanojen ja sanallisen viestinnän kanssa jättää muistijäljen yleisöön, eikä aiheuta pitkästymistä. Tyylikäs esitysmateriaali vahvistaa yrityksenne imagoa ja vaikuttaa kuulijaansa tehokkaammin kuin pitkästyttävä pitkä tekstisisältö kera epäselkeiden infograafien kanssa.

Tiimimme toteuttaa vahvalla kokemuksella visuaalisesti tyylikkäät PowerPoint-presentaatiot niin henkilöstöpäiville kuin konferensseihin, myynti- ja messumateriaaleja unohtamatta.

Verkkosivujen ja verkkokauppojen tekstisisällöt

Kaipaako yrityksesi verkkosivut tai verkkokauppa tekstisisältöjä tai tarvitseeko pölyttyneitä kuvauksia päivittää tälle vuosikymmenelle? Visuaalisesti silmää hivelevien verkkosivujen vetovoima hiipuu, jos niissä kerrotut asiat ovat jääneet puolitiehen tai liikeideanne ei ole riittävän selkeästi ja vetoavasti kerrottu. Verkkokauppa ei vedä, jos tuotekuvaukset keskittyvät vain teknisiin tietoihin.

Tiimistämme löytyy kokeneita kirjoittajia niin verkkosivujen kuin verkkokauppojen tekstiosuuksiin. Muista, laadukkaalla tekstillä voit vakuuttaa ostajan.

Kielipalvelut Kielentarkistus Kielenhuolto Oikoluku

Tutkimuksetkin sen osoittavat, että oikeinkirjoitus ja sujuva kieli parantavat luotettavuutta ja kirjoitusvirheet taas vastaavasti vievät uskottavuutta.

Kielenhuolto ei ole sama asia kuin oikoluku. Kielenhuollossa selkeytetään lauserakenteita ja parannetaan sanoman sisäistämistä. Haluamme, että kerrottu viesti ymmärretään kuten sen on toivottukin ymmärrettävän.

Selkeä teksti on ymmärrettävää, jolloin se tavoittaa lukijansa ja antaa myönteisen mielikuvan kirjoittajasta ja hänen taustaorganisaatiostaan. Viimeistelty teksti viestii lukijansa kunnioittamisesta ja kirjoittajan asiantuntemuksesta.

Kaikki eivät kuitenkaan ole vahvimmillaan oikeakielisyydessä, mutta ovat innokkaita kirjoittamaan asiantuntijan roolissa ja jakamaan omaa tietotaitoaan muille. Jos yrityksessänne on tunnistettavissa hyviä asiantuntijakirjoittajia, mutta haluatte varmistua jokaisen julkaistavan tekstin oikea- ja selkokielisyydestä, voimme auttaa.

Tiimimme kirjallisuustieteen maisteri huoltaa tekstit viimeisen päälle kuntoon, joten voitatte tarkimmatkin asiakkaat puolellenne.

Käännökset ja tekstintuottaminen englannin kielellä

Tarvetta englanninkieliselle tekstille? Käännämme suomenkielisen tiedotteen englannin kielelle ja toisinpäin. Tuotamme sisältöä, kuten blogit, artikkelit ja asiakasreferenssit haluttaessa englanniksi tai suomenkielisen version lisäksi myös englanniksi.

Haluatko kuulla lisää sisältömarkkinoinnista?

Keskustellaan kuinka tuottaa yrityksenne myynnillisiä tavotteita tukevia sisältöjä.