Markkinointipalvelut

Suunnittelu- ja toteutusapua yrityksen markkinointiin.

Kun toivotte tavoitteellisempaa ja sen myötä tehokkaampaa markkinointia, tarjoamme osaamistamme strategian laatimisessa, suunnitelmien muodostamisessa sekä hakukoneoptimoinnissa ja hakusanamarkkinoinnissa.

Marketing as a service (MaaS)

Tulokselliseen markkinointiin täytyy asettaa resursseja, aikaa ja osaamista. Useimmat markkinoinnin työtehtävät ovat moninkertaistuneet, eikä kaikilla yrityksillä ole mahdollista panostaa markkinointiin haluamallaan tavalla. Tämän vuoksi tarjoamme markkinointia kokonaisena palveluna, MaaS.

Haluamme auttaa ja kulkea yrityksenne kanssa samaan suuntaan toteuttaen tuloksellista markkinointia. Toteutamme MaaS-palvelua pidempi aikaisena strategisena kumppanuutena, joka tukee liiketoimintasuunnitelmaanne. Tarjoamme markkinoinnin kokonaispalveluna kaikkia markkinoinnin toimenpiteitä, jotka haluatte ulkoistaa liiketoimintaa tukeviksi palveluiksi.

Markkinointistrategia ja -suunnittelu

Tarjoamme sparraus ja suunnitteluapua digitalisaatiomatkan varrella. Tehokas markkinointi tarvitsee hyvän strategian ja suunnitelman toimiakseen optimaalisella tavalla.

Autamme teitä strategiatyössä suunnittelemalla yhdessä tehokkaan ja toimivan markkinointistrategian, markkinointisuunnitelman sekä sisältösuunnitelman. Tähän prosessiin sisältyy kilpailuvaltin hahmottaminen, kohderyhmien ja ostajapersoonien määrittely sekä alalla vallitsevien trendien selvittäminen ja tavoitteiden asettaminen.

Jotta strategia ja suunnitelmat eivät jää pelkästään ajatustasolle, varmistamme myös, että suunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan.

Markkinointistrategia

Strategia määrittelee yrityksen arvot ja lupaukset. Kartoitetaan markkinat ja kilpailijat. Analysoidaan kilpailijat sekä kuinka erotutaan heistä. Selvitetään, mitkä tekijät saavat asiakkaat kiinnostumaan yrityksestänne. Määritetään myös kohderyhmät ja tarkat tavoitteet.

Markkinointisuunnitelma

Suunnitelma kertoo sen, kuinka markkinointistrategiassa asetetut tavoitteet saavutetaan: mitä markkinointitoimenpiteitä hyödynnetään sekä kuinka tavoitetaan potentiaalinen ostajakunta. Hyvä markkinointisuunnitelma kertoo jatkuvasti, ovatko tavoitteet jo lähellä vai vielä kauempana. Tavoitteet tulee luoda niin, että investointi markkinointiin tuo enemmän kuin mitä se vie.

Sisältösuunnitelma

Sisältösuunnitelmassa määritetään, kuinka asiakkaille viestitään ja mitä kanavia pitkin. Suunnitelma myös edesauttaa siihen, että markkinointi ja viestintä ovat määrätietoista, tavoitteellista sekä brändin mukaista. Sisältösuunnitelmassa huomioidaan ostopolun eri vaiheissa olevat ostajapersoonat ja optimoidaan heitä puhuttelevat sisällöt polun eri vaiheille, maaliin kuljettaen.

Hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta

Hakukonemarkkinointi on näkyvyyteen ja hakukoneiden tulokseen tähtäävää markkinointia. Hakukonemarkkinointi (SEM) on kokonaisuus, joka kattaa hakukoneoptimoinnin (SEO) ja hakukonemainonnan (SEA).

Löytävätkö potentiaaliset asiakkaat yrityksenne, kun he ovat valmiit ostamaan?

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivujen sisältöjen tarkastelua, niin että ne löytyvät mahdollisimman helposti oikeilla hakusanoilla Internetin hakukoneilla. Tämä on luonnollista, orgaanista hakukonenäkyvyyttä, jonka hakutuloksiin ei ole käytetty maksettua mainontaa.

Hakukonemainonnalla tarkoitetaan maksettua mainontaa, jolla verkkosivut nousevat esim. Google-haun neljän ensimmäisen tuloksen joukkoon.

Jos potentiaaliset asiakkaat eivät löydä yritystänne esimerkiksi Google-haun ensimmäiseltä tai toiselta sivulta, yrityksenne ei tavoita ratkaisua hakevaa asiakasta, vaan asiakas valitsee sen yrityksen, jonka löytää helpoiten. Kannattaa miettiä, millä sanoilla itse etsii ratkaisua ongelmaansa hakukoneiden avulla. Haetaanko yritystä nimeltä vai onko hakusanat tyypillisesti ongelmaa tai siihen olevaa ratkaisua käsitteleviä?

Niinpä, huolehtikaa, että olette olemassa potentiaalisille asiakkaille, ja näkykää hakukoneiden tuloksissa!
Hakukonemarkkinointi, kuten kaikki muukin markkinointi vaatii suunnitelmallisuutta ja tehokkaasti tehtynä hakukoneoptimointi- ja mainonta tukevat toisiaan. Tiimimme sisältää loistavia tekstin tuottajia, hakukonevelhoja ja markkinoinnin ammattilaisia, joista saamme kasattua jokaiseen projektiin optimaalisen ryhmä osaajia sinun tarpeisiisi.

Asiakastarina markkinointipalveluistamme

Sosiaalisen median kysely johti kokonaisvaltaiseen markkinointiyhteystyöhön
Suomen Sokkelieriste Oy

Sosiaalisen median kysely johti kokonaisvaltaiseen markkinointiyhteystyöhön

Yhteistyön parhaita puolia on ollut vaivaton yhteydenpito ja helppous. Olen saanut suuren avun markkinoinnin toteuttamiseen Strixiltä.

Lue lisää asiakastarinasta

Haluatko kuulla lisää markkinointipalveluistamme?

Keskustellaan kuinka voimme kehittää markkinointia ja olla apuna luomassa yrityksenne tehokkaampaa markkinointia, joka tukee yrityksenne tavotteita.