Kun vanhat webbisivut eivät enää riitä

Blogi
Antti Tolvanen
Strix marketing - Kun vanhat webbisivut eivät enää riitä

Tuskin kukaan pystyy väheksymään yrityksen läsnäolon tärkeyttä verkossa. Internetistä on tullut merkittävin tiedonetsintäkanava hankintoja tehdessä: kun tarvitsemme putkimiestä, haluamme ostaa uudet farkut tai mietimme mihin kahvilaan menemme, aloitamme tiedonetsintämatkan hakukoneen avulla. Jos yrityksesi ei löydy hakutuloksista, menetät asiakkaita.

Tiedonhakumenetelmämme ovat muuttuneet rajusti viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Jopa 98% suomalaisista käyttää hakukoneita etsiessään tuotteita tai palveluita verkosta (Lähde: Fonecta). Kun etsimme tietoa, päädymme usein yrityksen verkkosivuille tutustumaan heidän tuotteisiin ja palveluihin.

Kun asiakas saapuu yrityksen verkkosivuille, puhutaan kriittisestä hetkestä (Google käyttää tästä myös termiä ”Zero moment of truth” tai ZMOT). Löytääkö kävijä kaipaamansa tiedon? Onko tietoa tarpeeksi, jotta asiakas osaa tehdä ostopäätöksen? Herättääkö verkkosivut ja sen sisältö luottamusta, jotta juuri sinun yrityksesi puoleen kannattaa kääntyä?

Verkkosivut ovat asiakkaalle tiedonlähde

Emme soita tai tule käymään kivijalkaliikkeessä niin usein kuin ennen. Tämän vuorovaikutuksen on korvannut käynnit yrityksen verkkosivuilla. Verkkosivuja kannattaa miettiä asiakaspalvelutilanteena ikään kuin asiakas tulisi käymään liikkeessä. Tässä tilanteessa pyrimme pitämään huolen, että liiketila on siistissä ja edustavassa kunnossa, tuotteet löytyvät helposti ja kerromme asiakkaalle tarpeeksi tietoa tuotteista.

Samat perusideat pätevät myös verkkosivuihin. Otetaan pari esimerkkiä.

  • Jos asiakas ei saa kaipaamaansa palvelua (verkkosivuilla tämä vastaa tietoa), ostoksenteko päättyy siihen ja jatkuu suurella todennäköisyydellä kilpailijalla.
  • Kun mietimme mihin liikkeeseen menemme käymään, usein valitsemme sen jonka olemus miellyttää silmäämme (verkkosivuilla tämä vastaa ulkoasua).

Verkkosivun ulkoasu

Tarkistuslista verkkosivujen nykytilasta

Nyt on hyvä hetki miettiä antaako yrityksesi verkkosivut positiivisen mielikuvan ja tarpeeksi tietoa asiakkaalle. Tätä pohtiessa kannattaa tutkailla muiden – varsinkin oman toimialan – yritysten verkkosivuja, jotta pystyy luomaan vertailupohjaa.

Verkkosivujen tarkastuksessa kannattaa käydä nämä asiat läpi:

  1. Ulkoasu
  2. Informaation asettelu/asemointi
  3. Kuvat
  4. Riittävästi tietoa
  5. Puhuttelutapa, eli tone of voice
  6. Yhteydenoton helppous

Katsotaanpa näitä kohtia hieman tarkemmin.

1. Ulkoasu

Verkkosivuston ulkoasun tulee noudattaa yrityksen graafista linjausta. Sen tulee myös olla nykyaikainen, jotta sillä kasvatetaan luottamusta asiakkaaseen. Jos sivusto näyttää siltä, että se on tehty kymmenen vuotta sitten, se ei herätä luottamusta (tämä on yksi tärkeimmistä syistä yritysten sivustouudistuksiin).

2. Informaatio asettelu/asemointi

Asettelulla ja asemoinnilla tarkoitetaan sitä, kuinka tiedot jäsennellään ja mitä sisältöjä halutaan tuoda esille. Asetteluun liittyy myös responsiivisuus, eli kuinka verkkosivusto skaalautuu mobiililaitteisiin ja erilaisiin näyttöihin. 92% älypuhelimen omaavista suomalaisista ovat etsineet tietoa puhelimellaan (Lähde: Fonecta), joten on äärimmäisen tärkeää, että sivusto toimii myös jokaisen potentiaalisen asiakkaan kännykässä.

Responsiiviset verkkosivut

3. Kuvat

Kuvat ovat loistava tapa luoda visuaalisuutta verkkosivuille. Niillä myös luodaan mielikuvaa ja kerrotaan tarinaa yrityksestä. Entä tukeeko kuvat yrityksesi brändiä? Koska kuvilla on tärkeä rooli mielikuvan luomisessa, kannattaa miettiä onko se kuva mökiltä tai oman lemmikin kuva paras mahdollinen vaihtoehto. Kannattaa myös miettiä onko kuvapankista hankittu kuva oikeasti yrityksesi näköinen vaikka sen hankinta onkin helppoa.

4. Riittävästi tietoa

Tämä on tärkein asia. Yrityksen verkkosivuston kävijä on tullut etsimään tietoa. Pidä huoli, että sisältöä on tarpeeksi, jotta se edesauttaa asiakkaan ostopäätöstä. Sen sijaan, että kerrot tarjoavanne kiinteistöhuoltopalveluita, kannattaa luetella ne ja kertoa tarkemmin: nurmikonleikkuuta, lumen auraus, lumen pudotusta katolta, pihan pienremontit ja siistinä pito. Vinkki: tarkemmat palvelukuvaukset parantavat hakukonenäkyvyyttä, jolloin pääsee paremmille hakutulossijoille. Huomioi myös miten tiedonpalaset linkittyvät toisiinsa, eli onko verkkosivuilla selaajalle luonnollinen polku jokaisesta sisältöpalasesta eteenpäin. Haluathan kuitenkin, että kävijä ohjautuu olennaiseen, eli ostopäätökseen tai yhteydenottoon.

5. Puhuttelutapa, eli tone of voice

Kun tekstisisältö on päätetty, niin kannattaa myös miettiä millä tavalla se tuodaan esille. Toisin sanoen mitä puhuttelutapaa käytetään. Tässä tulee tuntea oma kohderyhmä. Puhuvatko he arkisella puhetyylillä? Toimiiko rento ja humoristinen puhuttelutapa? Kasvattaako sisältö enemmän luottamusta, jos käytetään virallista kieltä sekä alan termistöä? Toisaalta on tärkeätä, että verkkosivujen puhuttelutapa vastaa myös yrityksen omaa ääntä.

6. Yhteydenoton helppous

Tykkäämme käyttää eri yhteydenottotapoja. Joillekin voi olla iso kynnys soittaa, joten viestin lähetys tulee olla yksi vaihtoehto. Pidä huoli, että yritykseenne saa yhteyttä ainakin soittamalla, sähköpostilla ja yhteydenottolomakkeella. Huomioi myös chat-toiminnon kasvava suosio. Jotta yhteydenoton kynnystä madalletaan, niin kannattaa miettiä yhteystietojen ja yhteydenottolomakkeiden sijoittelua tuotteita ja palveluita esitteleville sivuille.

Ei staattista verkkosivustoa, vaan dynaamista sisältöä

Ennen oli yleinen tapa, että verkkosivusto rakennettiin ja sisällöt syötettiin sinne kertatoteutuksena. Tämän jälkeen ajateltiin, että homma on valmis eikä sivustoon tarvitse koskea. Sisältöä päivitettiin kerran vuoteen, jos sitäkään.

Kilpailemme asiakkaista ja tässä kilpailussa haluamme luoda houkuttelevan imagon. Jotta herätämme luottamusta asiakkaassa, on yhtenä tehokeinona jakaa ajatuksia ja arvomaailmaa omilla sisällöillä. Tämä toteutetaan sosiaalisessa mediassa sekä yrityksen verkkosivuilla blogikirjoituksilla ja videoilla.

Asiakkaat haluavat kuulla suosituksia ammattilaisilta ja oppia näkemään pintaa syvemmälle – sisällöt ovat oiva kosketuspinta yrityksessä työskenteleviin ihmisiin, tuoden heidät lähemäksi asiakasta. Koska sinä olet oman alasi asiantuntija, miksi et jakaisi ajatuksiasi ja samalla koukuta asiakasta. Tässä mukavana sivuvaikutuksena on myös parempi hakukonenäkyvyys.

Uusiako vai eikö uusia?

Verkkosivujen ei tule olla staattisia käyntikortteja verkossa. Jos haluat voittaa potentiaalisia asiakkaita puolellesi, kannattaa sivustosta luoda tuotteittesi ja palveluidesi tiedonlähde sekä kertoa yrityksestäsi monipuolisesti.

Sivustot vaativat uusimista tietyin aikavälein. Yleensä parin kolmen vuoden välein on hyvä uusimissykli, eli miettiä ainakin sisältöjä ja ulkoasua.

Jos tuntuu, että vanhat verkkosivut eivät enää riitä ja tarvitsette apua sivuston auditointiin ja kehitysideoiden suunnitteluun, me Strixillä autamme aina mielellämme. Kokemuksemme turvin pystymme tarkastamaan auttaako pieni sisältöjen päivitys vai kannattaako sivusto uusia isommalla remontilla.

Kirjoittaja

Antti Tolvanen

Digital marketing specialist

Antti toimii digitaalisen markkinoinnin, verkkosivustojen sekä verkkokauppojen asiantuntijana. Kun aletaan puhua käyttäjäkokemuksen viimeistelystä, hän laittaa kahvinkeittimen päälle ja kääri hihansa.