Wind Of Saimaa

Saimaan alueen uudelle matkailupalvelulle luotiin vetovoimaiset verkkosivut

Verkkosivut

Savonlinnaan syntyi alkutalvesta 2019 uusi yritys, jonka tavoitteena on rikastaa Saimaan vesistöalueen matkailua tarjoamalla opastettuja veneretkiä ja venematkailupalvelua Saimaan alueella matkaileville. Eero Tiaisen perustama Wind of Saimaa tarjoaa ainutlaatuisia veneilykokemuksia kattavana palveluna: matkaajalle tarjotaan ammattitaitoinen kippari sekä mukava, turvallinen ja tehokas vene Saimaan vesistöllä.

Tiaisen uusi yritys vastaa hyvin Saimaan alueen kasvavaan matkailubuumiin, jonka ennakoidaan kasvavan räjähdysmäisesti (alueen matkailun potentiaalista on kerrottu tarkemmin 31.7.2019 julkaistussa YLE Uutiset -artikkelissa).

Uskomme Saimaan alueen matkailumarkkinan kasvavan merkittävästi 2020-luvulla ja pystymme auttamaan matkailuyrittäjiä tuotteistamisessa sekä markkinoinnissa”, toteaa Strixin toimitusjohtaja Kari Haaja

Tiainen sai idean aloittaa Saimaan vesistöalueelle uuden venematkailupalvelun, jonka palvelutarjooma koostuisi opastetuista retkistä ja vapaamuotoisista reiteistä asiakkaan tarpeet huomioiden. Alusta lähtien oli selvää, että palvelulla pitäisi olla laadukas ja informatiivinen verkkosivusto. Tiainen kertoo toiminnan aloittamisesta.

Halusin luoda kehitteillä olevalle palvelulle nettinäkyvyyttä sekä houkuttelevan ja modernin verkkosivuston, jotta asiakkaat näkisivät selkeästi tarjolla olevat palvelut ja voisivat helposti tiedustella palvelun saatavuutta kätevän lomakkeen kautta”, toteaa Tiainen.

Eero Tiainen on Strixin vanha tuttava. Hänen yrityksensä Eero Tiainen Consulting myy ja välittää automaatiolaitteiden varaosia, jonka toiminnalle laadimme vuonna 2019 verkkokatalogin osana Tiaisen liketoiminnan digitalisointia.

Tavoitteiden määrittelystä brändin ja visuaalisen ilmeen suunnitteluun

Koska Wind of Saimaa oli yrityksenä uusi ja toiminta täysin uutta, aloitimme Strxillä yritysilmeen määrittelystä sekä visuaalisesta ilmeestä, eli suunnittelimme uudelle yritykselle logon ja visuaalisen ilmeen.

Sivuston konseptin osalta Tiaiselle oli muodostunut selkeät tavoitteet. Yrityksen palvelut tulisi saada selkeästi esille ja myös varauskalenterin tulisi olla mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. Sivusto haluttiin rakentaa siten, että se herättää luottamusta ja mielenkiintoa. Asiakkaalla pitäisi olla mahdollisimman matala kynnys tehdä tiedusteluja veneilypalveluista. Nämä tavoiteet mielessä lähdimme Strixillä luomaan ulkoasua, sisältöjä ja palveluvalikoimaa.

Projektin alkuvaiheessa ideoimme Eero Tiaisen kanssa myös palvelukokonaisuuksia, joita syntyikin useampia. Palvelut haluttiin kuvata mahdollisimman selkeästi ja houkuttelevasti.

Projektin eteneminen sujui Tiaisen mielestä hyvin sujuvasti ja jouhevasti ilman turhia byrokraattisia vaiheita. Ylimääräiset kommunikoinnit pidettiin minimissään, mikä sopi kiireiselle yrittäjälle.

Projekti eteni hyvin nopeasti ideoinnista toteutukseen minimaalisin muokkauksin. Strixillä oli selvästi sisäistetty palvelun tavoitteet ja annoin heille hyvin vapaat kädet ulkoasun osalta. Hyvin pian pääsimme miettimään sivurakennetta ja sisältöjä.”, kertoo Tiainen.

Sivuston suunnittelussa otettiin huomioon asiakkaan ylläpitotaidot

Toteutimme sivuston WordPressilla ja laadimme siihen muutamia erikoispiirteitä. Veneilypalveluiden ylläpito on räätälöity siten, että niitä on hyvin helppo muokata ja lisätä. Lisäksi palvelulistaukset muodostuvat dynaamisesti, jolloin listauksia ei tarvitse erikseen muokata uusien palveluiden syntyessä. Koska asiakas on teknisesti taitava ja voi muokata sivustoa itse, ylläpidosta on tehty mahdollisimman nopea ja helppo.

Edellä mainittujen lisäksi sivuston julkipuolella on muutama pieni, mutta kävijöitä helpottava ominaisuus, jotka parantavat asiakaskokemusta. Palveluiden tiedustelulomake on suunniteltu huolella ja se toimii dynaamisesti. Lomake esimerkiksi osaa, käyttäjän halutessaan, täyttää osan lomakkeen tiedoista automaattisesti, jos käyttäjä on täyttänyt samalla selaimella lomakkeita aiemmin. Lomake myös seuraa millä sivulla kävijä on ja esiasettaa toivotun palvelun navigaatiorakenteen mukaan.

Strix Marketing - Wind of Saimaa verkkosivusuunnittelu, lomake

Lopputulos miellytti asiakasta

Wind of Saimaa -verkkosivuprojekti käynnistyi lokakuussa 2019 ulkoasun suunnittelulla ja palvelumuotoilulla sekä sisällöntuotannolla. Tekniseen toteutukseen päästiin jo marraskuussa ja itse sivusto saatiin julki heti uuden vuoden ensimmäisinä päivinä tammikuussa 2020.

Tiainen on erittäin tyytyväinen sivustoon ja sen toteutustapaan sekä aikatauluun:

Sivustosta tuli juuri sitä mitä haettiin: hienot, modernit ja myyvät sivut. Arvostan myös sitä, että strixiläiset kävivät itse venesafarilla ja ottivat kuvia, joita hyödynnettiin sivustolla. Samalla he saivat todellisen käsityksen palvelusta.

Vaikka verkkosivut ovat jo julki ja täydessä toiminnassa, työ ei ole vielä täysin valmis. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä suunnittelupöydällämme on sivuston englanninkielinen osio, jotta sivustosta saadaan monikielinen ja siten palvelemaan myös kansainvälisiä matkaajia.

Voit kuitenkin käydä tässä vaiheessa kurkkaamassa Saimaan alueen uuden veneilypalvelun sivustoa osoitteessa https://windofsaimaa.fi/. Kerro mitä mieltä olet sivuista ja palveluista!

Tyytyväinen asiakas jatkaa yhteistyötä

Eero Tiainen on aktiivinen ja monessa mukana. Automaatiokoneiden myynnin ja konsultoinnin sekä veneilymatkailun lisäksi hän kunnostaa ja vuokraa useita asuntoja Savonlinnassa. Tämän vuokrausvälitystoiminnan kasvaessa ja kehittyessä on esille noussut tarve verkkosivujen ja brändi-ilmeen osalta. Tämä onkin seuraava projekti, jota lähdemme toteuttamaan hänelle.

Yritys

Wind Of Saimaa

Veneen vuokrausta ammattitaitoisen kipparin kera Saimaan vesistöllä.